ติดต่อมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า

สำนักงานมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า

เลขที่ 504 อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค ชั้น 1 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600

Powered by Froala Editor

โทรศัพท์

02-475-2737

ไลน์ไอดี

@pinklaofoundation

เฟสบุ๊คเพจ

มูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อีเมล์

[email protected]

ประวัติและความเป็นมาของมูลนิธิ

       มูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า ชื่อภาษาอังกฤษ Somdech phra pinklao Foundation ย่อว่า S.P.F. เครื่องหมายของมูลนิธิคือ อนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว หลังพญานาคพันสมอเรือ

       มูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า จัดตั้งเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2525 ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาติ ให้ใช้พระนามของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นชื่อมูลนิธิ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2525

อ่านต่อ

ช่องทางการบริจาค

ชื่อบัญชี มูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า
040 -2-00002-0
040 -2-00002-0
122-2-54097-2
122-2-54097-2
055-2-57800-4
055-2-57800-4
055-0-21604-9
055-0-21604-9

หรือบริจาคผ่าน

Powered by Froala Editor

ติดต่อเรา

สำนักงานมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เลขที่ 504 อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค ชั้น 1 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600


02-475-2737
มูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า
@pinklaofoundation
[email protected]

ติดต่อมูลนิธิ