มูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า

โทรศัพท์ 02-475-2737
ไลน์ไอดี @pinklaofoundation

ขอเชิญร่วมบริจาค

img-B0013

สมทบทุนค่ายามุ่งเป้าและยาภูมิคุ้มกันบำบัดให้กับผู้ป่วยมะเร็งที่เข้าเกณฑ์ได้ผลดีจากการรักษาด้วยยากลุ่มนี้ แต่ขาดทุนทรัพย์และไม่สามารถเบิกค่ายาได้

img-B0010

ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์และสงเคราะห์ผู้ป่วยโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

img-B0008

สร้างพระพุทธรูปเพื่อประดิษฐานสำหรับเป็นที่สักการะบูชาและยึดเหนี่ยวจิตใจของบุคลากรการแพทย์ ผู้ป่วย ตลอดจนประชาชนทั่วไป

img-B0007

ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนพัฒนาบริการทางการแพทย์เพื่อผู้ป่วยในโอกาสก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

img-B0011

จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการส่งต่ออุปกรณ์และวัสดุทางการแพทย์จากผู้ให้ถึงมือผู้รับ ภายใต้แนวคิด “คุณไม่ใช้เราขอเป็นสะพานบุญ”

img-B0012

เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ให้ได้รับโอกาสเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ดีและมีประสิทธิภาพ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

30 เมษายน 2567

พลเรือเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ มอบเงินบริจาคในนามคณะนักศึกษาวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 40 จำนวน 260,000 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ มอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ โดยมี พลเรือตรี ประทีป ตังติสานนท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พลเรือตรี วสุธา ข่ายแก้ว ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. และนาวาเอกหญิง พิมพ์สิริ ชมะนันทน์ ผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาค รพ.ฯ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

อ่านต่อ

26 เมษายน 2567

คุณตังไล้ ลีนะเจริญกุล และครอบครัว มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า โดยมี นาวาเอกหญิง พิมพ์สิริ ชมะนันทน์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า ชั้น 1 อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.ฯ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 มูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า ขออนุญาตเผยแพร่ภาพและข่าวประชาสัมพันธ์ที่มีภาพบุคคลในกิจกรรมดังกล่าว

อ่านต่อ

19 เมษายน 2567

คุณโอฬาร ศรีวรัฏฐา และครอบครัว มอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า โดยมี นาวาโทหญิง เย็นฤดี เสตะกสิกร หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า ชั้น 1 อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.ฯ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 มูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า ขออนุญาตเผยแพร่ภาพและข่าวประชาสัมพันธ์ที่มีภาพบุคคลในกิจกรรมดังกล่าว

อ่านต่อ

18 เมษายน 2567

ผศ.ลยาศรี หุณฑนะเสวี และครอบครัว มอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า โดยมี พลเรือตรี วสุธา ข่ายแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องรับรอง สำนักงานผู้อำนวยการ รพ.ฯ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 มูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ขออนุญาตเผยแพร่ภาพและข่าวประชาสัมพันธ์ที่มีภาพบุคคลในกิจกรรมดังกล่าว

อ่านต่อ

×

ช่องทางการบริจาค

ชื่อบัญชี มูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า
040 -2-00002-0
040 -2-00002-0
122-2-54097-2
122-2-54097-2
055-2-57800-4
055-2-57800-4
055-0-21604-9
055-0-21604-9

หรือบริจาคผ่าน

Powered by Froala Editor

ติดต่อเรา

สำนักงานมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เลขที่ 504 อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค ชั้น 1 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600


02-475-2737
มูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า
@pinklaofoundation
[email protected]

ติดต่อมูลนิธิ