ข่าวประชาสัมพันธ์
พลเรือเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ มอบเงินบริจาคในนามคณะนักศึกษาวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 40 จำนวน 260,000 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ มอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ โดยมี พลเรือตรี ประทีป ตังติสานนท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พลเรือตรี วสุธา ข่ายแก้ว ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. และนาวาเอกหญิง พิมพ์สิริ ชมะนันทน์ ผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาค รพ.ฯ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567
img-S0123

หมวดหมู่: ข่าวการบริจาค    วันที่: 30 เมษายน 2567

ค้นหา

ข่าวการบริจาค
กิจกรรม/ข่าวสารมูลนิธิฯ
ค้นหาจาก (เดือน/ปี)

ช่องทางการบริจาค

ชื่อบัญชี มูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า
040 -2-00002-0
040 -2-00002-0
122-2-54097-2
122-2-54097-2
055-2-57800-4
055-2-57800-4
055-0-21604-9
055-0-21604-9

หรือบริจาคผ่าน

Powered by Froala Editor

ติดต่อเรา

สำนักงานมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เลขที่ 504 อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค ชั้น 1 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600


02-475-2737
มูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า
@pinklaofoundation
[email protected]

ติดต่อมูลนิธิ